Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Vzdělanostní aspirace a vzdělanostní mobilita studentů středních škol v České republice

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠVARCOVÁ, Jena a Vít GABRHEL. Vzdělanostní aspirace a vzdělanostní mobilita studentů středních škol v České republice. E+M Ekonomie a Management [online]. 2012, vol. 15, iss. 2, s. 1-14. [cit. 2024-06-20]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/823-educational-aspirations-and-educational-mobility-of-high-school-students-in-the-czech-republic/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International