Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Influence of extractive solvents on lipid and fatty acids content of edible freshwater algal and seaweed products, the green microalga Chlorella kessleri and the cyanobacterium Spirulina platensis

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
AMBROŽOVÁ VÁVRA, Jarmila, Ladislava MIŠURCOVÁ, Robert VÍCHA, Ludmila MACHŮ, Dušan SAMEK, Mojmír BAROŇ, Jiří MLČEK, Jiří SOCHOR a Tünde JURÍKOVÁ. Influence of extractive solvents on lipid and fatty acids content of edible freshwater algal and seaweed products, the green microalga Chlorella kessleri and the cyanobacterium Spirulina platensis. Molecules [online]. 2014, vol. 19, iss. 2, s. 2344-2360. [cit. 2020-10-27]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/19/2/2344.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported