Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

A credit policy study of Chinese banks on small and medium-sized enterprises

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZHENG, Xiaosong. A credit policy study of Chinese banks on small and medium-sized enterprises. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2013, vol. 61, iss. 7, s. 2973-2982. [cit. 2024-06-16]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/artkey/acu-201307-0120_a-credit-policy-study-of-chinese-banks-on-small-and-medium-sized-enterprises.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International