Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Pole-placement and LQ hybrid adaptive control applied isothermal continuous stirred tank reactor

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VOJTĚŠEK, Jiří a Petr DOSTÁL. Pole-placement and LQ hybrid adaptive control applied isothermal continuous stirred tank reactor. WSEAS Transactions on Systems and Control [online]. 2013, vol. 8, iss. 3, s. 63-72. [cit. 2024-06-21]. ISSN 1991-8763. Dostupné z: http://www.wseas.org/multimedia/journals/control/2013/015702-204.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International