Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Továrna na inovace: systémy řízení, řízení znalostí a produkce inovací

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZELENÝ, Milan. Továrna na inovace: systémy řízení, řízení znalostí a produkce inovací. E+M Ekonomie a Management [online]. 2006, vol. 9, iss. 4, s. 58-66. [cit. 2023-12-07]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/166-the-innovation-factory-production-of-value-added-quality-and-innovation/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International