Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KUBÍK, Josef, Michal PILÍK a Miroslava BRÁZDILOVÁ. Ekonomický vývoj se zaměřením na současné poznatky environmentálního managementu. E+M Ekonomie a Management [online]. 2005, vol. 8, iss. 4, s. 21-27. [cit. 2024-07-25]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/219-ekonomicky-vyvoj-se-zamerenim-na-soucasne-poznatky-environmentalniho-managementu/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International