Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Faktory ovlivňující situační postavení firmy na trhu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KLOUDOVÁ, Jitka, Kamil DOBEŠ a Pavel STŘÍŽ. Faktory ovlivňující situační postavení firmy na trhu. E+M Ekonomie a Management [online]. 2005, vol. 8, iss. 1, s. 134-141. [cit. 2021-09-26]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/277-faktory-ovlivnujici-situacni-postaveni-firmy-na-trhu/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International