TBU Publications
Repository of TBU Publications

Faktory ovlivňující situační postavení firmy na trhu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Faktory ovlivňující situační postavení firmy na trhu cs
dc.title Factors influencing enterprises standing on the market en
dc.contributor.author Kloudová, Jitka
dc.contributor.author Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Stříž, Pavel
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 8
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 134
dc.citation.epage 141
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/277-faktory-ovlivnujici-situacni-postaveni-firmy-na-trhu/
dc.subject matice GE cs
dc.subject marketing cs
dc.subject management cs
dc.subject marketingový audit cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject General Electric Matrix en
dc.subject Marketing en
dc.subject Management en
dc.subject Marketing Audit en
dc.subject Competitive Ability en
dc.subject Competitiveness en
dc.description.abstract Současný proces globalizace ekonomiky má za následek, že dochází k vzájemnému propojování domácích trhů s trhy zahraničními, což sebou zároveň přináší rostoucí konkurenci. Tento fakt ovlivňuje podniky, jenž jsou tomuto konkurenčnímu tlaku vystaveny. V roce 2003 bylo provedeno šetření a u 276 českých firem bylo zjišťováno, které faktory jsou významné pro udržení kroku s konkurencí. Cílem výzkumu bylo zmapovat prostředí českých firem z pohledu situačního postavení firem na trhu. Bylo zkoumáno, zda na situační postavení firmy na trhu v rámci Matice GE má vliv obor činnosti, ve kterém firma podniká, kvalita managementu firmy, úroveň marketingu ve firmě, využívání internetu v marketingové činnosti firmy a také kontrola marketingové činnosti prováděná systémem marketingového auditu. cs
dc.description.abstract A market research investigation was conducted in 2003, to discover which factors are the most significant for maintaining one#s pace (and place) with the competition in 276 Czech enterprises. The aim of this research study was to map the environment of Czech enterprises from the perspective of the situational standing of that enterprise on the Czech market. Using the GE Matrix Model, it investigated whether the set of professionally-related activities in which the enterprise operates has an influence on the situational standing of these enterprises on their markets, i.e. the quality (and qualities) of the enterprise#s management, the level (and quality) of Marketing in the enterprise, the exploitation of the Internet in the marketing activities of that enterprise, and at the same time, control checks were made of the marketing activities through the performance of a Marketing Audit.situačního postavení firem na trhu. Bylo zkoumáno, zda na situační postavení firmy na trhu v rámci Matice GE má vliv obor činnosti, ve kterém firma podniká, kvalita managementu firmy, úroveň marketingu ve firmě, využívání internetu v marketingové činnosti firmy a také kontrola marketingové činnosti prováděná systémem marketingového auditu. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1003410
utb.identifier.obdid 13553197
utb.source j-orig
dc.date.accessioned 2013-07-27T14:55:59Z
dc.date.available 2013-07-27T14:55:59Z
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Kloudová, Jitka
utb.contributor.internalauthor Dobeš, Kamil
utb.contributor.internalauthor Stříž, Pavel
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International