TBU Publications
Repository of TBU Publications

Krystalizace bočních řetězců u etylenových kopolymerů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
JANÍČEK, Miroslav, Roman ČERMÁK a Petr PONÍŽIL. Krystalizace bočních řetězců u etylenových kopolymerů. Plasty a kaučuk. 2011, vol. 48, iss. 7-8, s. 199-204. ISSN 0322-7340.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles