Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Finanční krize a soustava řízení Baťa: Makro- a mikro- reakce na krizové prostředí

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZELENÝ, Milan. Finanční krize a soustava řízení Baťa: Makro- a mikro- reakce na krizové prostředí. Journal of Competitiveness [online]. 2009, vol. 1, iss. 1, s. 3-13. [cit. 2021-12-02]. ISSN 1804-1728. Dostupné z: https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=1&cp=.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International