TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, určené především pro jednotky umělých líhní

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
ADÁMEK, Milan, Martin SOBOLÍK a Petr JURČÍČEK. Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, určené především pro jednotky umělých líhní. IPC: A01K 41/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 2009-22107 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2009-22107.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles