Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, určené především pro jednotky umělých líhní

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace patentu:
ADÁMEK, Milan, Martin SOBOLÍK a Petr JURČÍČEK. Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, určené především pro jednotky umělých líhní. IPC: A01K 41/00. Česká republika. Patentový spis, CZ 2009-22107 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1478050&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články