TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, určené především pro jednotky umělých líhní

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení pro spojitou regulaci fyzikálních parametrů prostředí, zejména teploty a vlhkosti, určené především pro jednotky umělých líhní cs
dc.title Apparatus for continuous control of environment physical parameters, especially temperature and humidity, intended particularly for incubator units en
dc.contributor.author Adámek, Milan
dc.contributor.author Sobolík, Martin
dc.contributor.author Jurčíček, Petr
dc.date.issued 2010-01-25
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2009-22107
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002554
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/10:63509182!RIV11-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43864373
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:52Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:52Z
utb.identifier.upv1 2009-22107
utb.identifier.upv2 20466
utb.identifier.mpt A 01 K 41/00, G 05 B 19/00, G 05 B 13/00
utb.date.registered 2009-12-21
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0020/uv020466.pdf
utb.patent.state Valid document
utb.identifier.ipc A01K 41/00
utb.identifier.ipc G05B 19/00
utb.identifier.ipc G05B 13/00
utb.contributor.internalauthor Adámek, Milan
utb.contributor.internalauthor Sobolík, Martin
utb.contributor.internalauthor Jurčíček, Petr
riv.obor BC
riv.skupina 03
riv.VYSBOD 40
riv.VYSKBO 21.919
riv.VYSPDL 1
riv.VYSPDLBOD 40
riv.VYSPDLKBO 21.919
Find Full text

Files in this item

Show simple item record