TBU Publications
Repository of TBU Publications

Ruční nástroj k opracovávání povrchů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
DVOŘÁK, Zdeněk, Imrich LUKOVICS a Martin KŘŮMAL. Ruční nástroj k opracovávání povrchů. IPC: B24D 15/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2008-20654 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1225312&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles