TBU Publications
Repository of TBU Publications

Ruční nástroj k opracovávání povrchů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Ruční nástroj k opracovávání povrchů cs
dc.title Hand tool for surface treatment en
dc.contributor.author Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Lukovics, Imrich
dc.contributor.author Křůmal, Martin
dc.date.issued 2009-05-11
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) cs
dc.publisher Tomas Bata University in Zlín en
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1225312&lan=cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1002539
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/09:63508282!RIV10-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43860913
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2012-02-07T10:16:47Z
dc.date.available 2012-02-07T10:16:47Z
utb.identifier.upv1 2008-20654
utb.identifier.upv2 19612
utb.identifier.mpt B 24 D 15/00, B 25 F 1/02
utb.date.registered 2008-12-11
utb.patent.type U1
utb.patent.uri http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0019/uv019612.pdf
utb.patent.state Expired document
utb.identifier.ipc B24D 15/00
utb.identifier.ipc B25F 1/02
utb.contributor.internalauthor Dvořák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Lukovics, Imrich
utb.contributor.internalauthor Křůmal, Martin
Find Full text

Files in this item

Show simple item record