Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Ruční nástroj k opracovávání povrchů

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace užitného vzoru:
DVOŘÁK, Zdeněk, Imrich LUKOVICS a Martin KŘŮMAL. Ruční nástroj k opracovávání povrchů. IPC: B24D 15/00. Česká republika. Užitný vzor, CZ 2008-20654 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1225312&lan=cs.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články