Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The influence of reducing and oxidising agents on rheology of wheat flour dough

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEČIVOVÁ, Pavlína, Vladimír PAVLÍNEK, Jan HRABĚ a Stanislav KRÁČMAR. The influence of reducing and oxidising agents on rheology of wheat flour dough. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2008, vol. 56, iss. 5, s. 163-169. [cit. 2023-03-31]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2008056050163.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International