Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Impact of reducing and oxidising agents on the wheat flour dough dynamic rheological properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PEČIVOVÁ, Pavlína, Vladimír PAVLÍNEK, Jan HRABĚ, Pavel VALÁŠEK a Lubomír BOUDA. Impact of reducing and oxidising agents on the wheat flour dough dynamic rheological properties. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2011, vol. 59, iss. 1, s. 191-198. [cit. 2022-11-26]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2011059010191.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International