Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Comparison of various easy-to-use procedures for extraction of phenols from apricot fruits

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ZÍTKA, Ondřej, Jiří SOCHOR, Otakar ROP, Sylvie SKALIČKOVÁ, Pavlína ŠOBROVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Miroslava BEKLOVÁ, Boris KRŠKA, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Comparison of various easy-to-use procedures for extraction of phenols from apricot fruits. Molecules [online]. 2011, vol. 16, iss. 4, s. 2914-2936. [cit. 2024-06-19]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1420-3049/16/4/2914/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported