Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nové marketingové trendy jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PILÍK, Michal. Nové marketingové trendy jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod. E+M Ekonomie a Management [online]. 2008, vol. XI, iss. 2, s. 107-119. [cit. 2021-08-05]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/607-nove-marketingove-trendy-jako-prilezitost-zvyseni-vlivu-marketingu-na-dosazeni-konkurencnich-vyhod/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International