TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nové marketingové trendy jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Nové marketingové trendy jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod cs
dc.title New Marketing trends as an Opportunity of Increasing Marketing Influence on Enterprise Competitiveness en
dc.contributor.author Pilík, Michal
dc.relation.ispartof E+M Ekonomie a Management
dc.identifier.issn 1212-3609 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume XI
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 107
dc.citation.epage 119
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci cs
dc.relation.uri http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/607-nove-marketingove-trendy-jako-prilezitost-zvyseni-vlivu-marketingu-na-dosazeni-konkurencnich-vyhod/
dc.subject marketing cs
dc.subject nové marketingové trendy cs
dc.subject e-marketing cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject marketing en
dc.subject new marketing trends en
dc.subject e-marketing en
dc.subject competitiveness en
dc.description.abstract Článek je výsledkem průzkumu zaměřeného na marketingové řízení a využívání nových marketingových forem při řízení firem v České republice, který byl zpracován v rámci disertační práce Nový marketing jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod. Problematika nového marketingu nebo-li nových marketingových trendů přináší inovační pohled na marketing a jeho nástroje. Firmy nemohou dlouhou dobu působit v novém ekonomickém prostředí bez nových přístupů k marketingu a vnímání zákazníků. Alfou a omegou celého marketingu, ať už tradičního nebo nového, je zákazník. Nový marketing používá k jejich výzkumu a zacílení nových a moderních nástrojů. cs
dc.description.abstract This paper is the extract of the thesis ?New Marketing as an Opportunity of Increasing Marketing Influence on Enterprise Competitiveness? which was successfully defended in June 2007. New marketing trends are the future of marketing theory and business practice. Literature research follows new marketing trends from theoretical point of view. With respect to their number and a wide spectrum mainly of English literature, these trends could be grouped into four categories most frequented in literature. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1001622
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/08:63507740!RIV09-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 18052988
utb.identifier.scopus 2-s2.0-46449095727
utb.identifier.wok 000256957300010
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Pilík, Michal
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International