Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Development of metallcomplex amino acids synthons for the asymmetric preparation of alpha-amino acids by stereoselective introduction of a side chain

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
POPKOV, Alexandr, Jiří HANUSEK, Jiří ČERMÁK, Vratislav LANGER, Robert JIRÁSKO, Milan NÁDVORNÍK a Michal HOLČAPEK. Development of metallcomplex amino acids synthons for the asymmetric preparation of alpha-amino acids by stereoselective introduction of a side chain. Journal of Radioanalytical Nuclear Chemistry. 2010, vol. 285, iss. 3, s. 621-626. ISSN 0236-5731.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články