Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Spectrophotometric study of time stability and acid-base characteristics of chelerythrine and dihydrochelerythrine

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ABSOLÍNOVÁ, Helena, Luděk JANČÁŘ, Irena JANČÁŘOVÁ, Jaroslav VIČAR a Vlastimil KUBÁŇ. Spectrophotometric study of time stability and acid-base characteristics of chelerythrine and dihydrochelerythrine. Central European Journal of Chemistry [online]. 2010, vol. 8, iss. 3, s. 626-632. [cit. 2021-07-28]. ISSN 1895-1066. Dostupné z: http://www.springerlink.com/content/l37h542718482813/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported