Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Nástroje pro diagnostiku spektrometru s indukčně vázaným plazmatem

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠVEJCAROVÁ, Daniela a Miroslav FIŠERA. Nástroje pro diagnostiku spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Chemické listy [online]. 2009, vol. 103, iss. 9, s. 733-739. [cit. 2024-06-21]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_103-issue_9-page_733.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články