TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nástroje pro diagnostiku spektrometru s indukčně vázaným plazmatem

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
ŠVEJCAROVÁ, Daniela a Miroslav FIŠERA. Nástroje pro diagnostiku spektrometru s indukčně vázaným plazmatem. Chemické listy [online]. 2009, vol. 103, iss. 9, s. 733-739. [cit. 2024-05-20]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_103-issue_9-page_733.html.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles