Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Kmitání technologické soustavy při dokončovacích operacích

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LUKOVICS, Imrich. Kmitání technologické soustavy při dokončovacích operacích. Strojírenská technologie [online]. 2008, vol. 12, iss. 1, s. 133-136. [cit. 2022-12-07]. ISSN 1211-4162. Dostupné z: http://casopis.strojirenskatechnologie.cz/templates/Podklady%202/proceedings_ICTKI_2008.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články