TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kmitání technologické soustavy při dokončovacích operacích

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kmitání technologické soustavy při dokončovacích operacích cs
dc.title Oscillation of technological assembly dutiny finishing en
dc.contributor.author Lukovics, Imrich
dc.relation.ispartof Strojírenská technologie
dc.identifier.issn 1211-4162 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 12
utb.relation.issue 1
dc.citation.spage 133
dc.citation.epage 136
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) cs
dc.relation.uri http://casopis.strojirenskatechnologie.cz/templates/Podklady%202/proceedings_ICTKI_2008.pdf
dc.subject formy cs
dc.subject broušení cs
dc.subject kmitání cs
dc.subject polymery cs
dc.subject moulds en
dc.subject grinding en
dc.subject oscillation en
dc.subject polymers en
dc.description.abstract článek hodnotí vznik a způsoby snižování kmitání při technologických činnostech, uvádí vlastnosti vybraných polymerů a jejich oblasti použití. Dále uvádí vliv technologických podmínek na střední aritmetickou drsnost povrchu pro kovy a polymery při broušení na rovinné brusce. Ukazuje se, že mezi amplitudou kmitání a nedokonalostí povrchů je definována matematická závislost. Tyto hodnoty lze proto optimalizovat. cs
dc.description.abstract A paper presents influence of technological conditions of radial shift and tangential speed of shift on roughness, furthermore, it deals with evaluation of impact of oscillation of technological assembly on quality en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000972
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507449!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 18553287
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Lukovics, Imrich
Find Full text

Files in this item

Show simple item record