Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Reologické chování polymerních tavenin plněných vláknem při nízké rychlosti smykové deformace. Část II: Experimentální výzkum

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HAUSNEROVÁ, Berenika, Natálie HONKOVÁ, Anežka LENGÁLOVÁ, Takeshi KITANO a Petr SÁHA. Reologické chování polymerních tavenin plněných vláknem při nízké rychlosti smykové deformace. Část II: Experimentální výzkum. Polimery [online]. 2008, vol. 53, iss. 9, s. 649-656. [cit. 2023-02-07]. ISSN 0032-2725. Dostupné z: http://www.ichp.pl/polimery-hausnerova-honkova-lengalova-kitano-saha.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články