TBU Publications
Repository of TBU Publications

Automatizovaný systém kontinuálního sledování aerobního biologického rozkladu látek ve vodním i půdním prostředí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Automatizovaný systém kontinuálního sledování aerobního biologického rozkladu látek ve vodním i půdním prostředí cs
dc.title Fully Automated System of Continual Testing of Aerobic Biodegradability in Aqueous or Soil Environment en
dc.contributor.author Dřímal, Pavel
dc.contributor.author Hoffmann, Jaromír
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2008
utb.relation.volume 102
utb.relation.issue 2
dc.citation.spage 139
dc.citation.epage 147
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_2-page_139.html
dc.subject Micro-Oxymax cs
dc.subject IČ spektroskopie cs
dc.subject paramagnetický analyzátor cs
dc.subject biologický rozklad cs
dc.subject Micro-Oxymax en
dc.subject IR spectroscopy en
dc.subject paramagnetic analyser en
dc.subject biodegradation en
dc.description.abstract Je představeno využití automatického mikrorespirometru Micro-Oxymax (Columbus Instruments, Corp., Ohio, USA) pro sledování biologické rozložitelnosti makromolekulárních látek v aerobním vodním či půdním prostředí. Výsledky dokumentují, že aplikace použitého mikrorespirometru pro hodnocení biologické rozložitelnosti polymerních substrátů je efektivní, poskytuje srovnatelné výsledky s jinými postupy při nesrovnatelně nižší pracnosti a relativně vysoké ?testovací kapacitě?. cs
dc.description.abstract The aim of this work was to introduce fully automated respirometer Micro-Oxymax (Columbus Instruments Corp., Ohio, USA) which can be used for testing aerobic biodegradability of plastics in aerobic aqueous or soil environment. The results of this study indicate that the respirometer application in aerobic biodegradability is very effective. It provides comparable results with other methods, is incomparably less laborious and shows a high testing capacity. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000929
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/08:63507326!RIV09-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 18553431
utb.identifier.scopus 2-s2.0-39449121301
utb.identifier.wok 000253576000007
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dřímal, Pavel
utb.contributor.internalauthor Hoffmann, Jaromír
Find Full text

Files in this item

Show simple item record