TBU Publications
Repository of TBU Publications

Automatizovaný systém kontinuálního sledování aerobního biologického rozkladu látek ve vodním i půdním prostředí

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
DŘÍMAL, Pavel a Jaromír HOFFMANN. Automatizovaný systém kontinuálního sledování aerobního biologického rozkladu látek ve vodním i půdním prostředí. Chemické listy [online]. 2008, vol. 102, iss. 2, s. 139-147. [cit. 2024-04-16]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_2-page_139.html.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles