Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Automatizovaný systém kontinuálního sledování aerobního biologického rozkladu látek ve vodním i půdním prostředí

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DŘÍMAL, Pavel a Jaromír HOFFMANN. Automatizovaný systém kontinuálního sledování aerobního biologického rozkladu látek ve vodním i půdním prostředí. Chemické listy [online]. 2008, vol. 102, iss. 2, s. 139-147. [cit. 2020-08-06]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/article-vol_102-issue_2-page_139.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články