TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zneškodnění odpadní lázně z výroby 4-amino-2,5-dichlorbenzensulfonové kyseliny

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
BEDNAŘÍK, Vratislav, Milan VONDRUŠKA, Zdeňka PRUCKOVÁ a Marek KOUTNÝ. Zneškodnění odpadní lázně z výroby 4-amino-2,5-dichlorbenzensulfonové kyseliny. Environmental Technology [online]. 2007, vol. 28, iss. 11, s. 1237-1243. [cit. 2024-05-26]. ISSN 0959-3330. Dostupné z: http://tandfprod.literatumonline.com/doi/abs/10.1080/09593332808618882.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles