TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zneškodnění odpadní lázně z výroby 4-amino-2,5-dichlorbenzensulfonové kyseliny

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zneškodnění odpadní lázně z výroby 4-amino-2,5-dichlorbenzensulfonové kyseliny cs
dc.title Disposal of waste liquor from 2,5 - dichlorodisulfanilic acid production en
dc.contributor.author Bednařík, Vratislav
dc.contributor.author Vondruška, Milan
dc.contributor.author Prucková, Zdeňka
dc.contributor.author Koutný, Marek
dc.relation.ispartof Environmental Technology
dc.identifier.issn 0959-3330 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 28
utb.relation.issue 11
dc.citation.spage 1237
dc.citation.epage 1243
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Selper Ltd. en
dc.identifier.doi 10.1080/09593332808618882
dc.relation.uri http://tandfprod.literatumonline.com/doi/abs/10.1080/09593332808618882
dc.subject průmyslová odpadní lázeň cs
dc.subject kolonová adsorpce cs
dc.subject aktivní uhlíkové saze cs
dc.subject stabilizace/solidifikace cs
dc.subject FBC-A cs
dc.subject vyluhovatelnost cs
dc.subject waste liquor en
dc.subject column adsorption en
dc.subject active carbon blacks en
dc.subject stabilization/solidification en
dc.subject FBC-A en
dc.subject leachability en
dc.description.abstract Byly vypracovány tři alternativní postupy zneškodnění odpadní lázně produkované výrobou 4-amino-2,5-dichlorbeznensulfonové kyseliny. Tato lázeň je nebezpečný kapalný odpad, který nepřijatelně inhibuje procesy biologického čištění. cs
dc.description.abstract Three alternative procedures were worked out for disposal of waste liquor from production of 2,5-dichlorodisulfanilic acid [CAS No. 88-50-6]. This liquor is a hazardous liquid waste which inhibits processes of biological treatment. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000826
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505469
utb.identifier.obdid 15553477
utb.identifier.scopus 2-s2.0-36949012295
utb.identifier.wok 000251783900005
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Bednařík, Vratislav
utb.contributor.internalauthor Vondruška, Milan
utb.contributor.internalauthor Prucková, Zdeňka
utb.contributor.internalauthor Koutný, Marek
Find Full text

Files in this item

Show simple item record