Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti plastů v půdním prostředí GC a IR analýzou plynné fáze

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DŘÍMAL, Pavel, Jaromír HOFFMANN a Martin DRUŽBÍK. Hodnocení aerobní biologické rozložitelnosti plastů v půdním prostředí GC a IR analýzou plynné fáze. Polymer Testing [online]. 2007, vol. 26, iss. 6, s. 729-741. [cit. 2024-07-16]. ISSN 0142-9418. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142941807000505.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články