TBU Publications
Repository of TBU Publications

Testování aerobního rozkladu bílkovinného podílu z filtračního koláče po hydrolýze chromočiněného odpadu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Testování aerobního rozkladu bílkovinného podílu z filtračního koláče po hydrolýze chromočiněného odpadu cs
dc.title Testing aerobic degradation of the protein portion of filter cake after filtration of chrome tanned waste en
dc.contributor.author Dvořáčková, Marie
dc.contributor.author Julinová, Markéta
dc.contributor.author Mikulčáková, Hana
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.relation.ispartof Journal of American Leather Chemists Association
dc.identifier.issn 0002-9726 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2007
utb.relation.volume 102
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 77
dc.citation.epage 84
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher American Leather Chemists Association (ALCA) en
dc.relation.uri http://www.leatherchemists.org/alca_search.asp
dc.subject chromitý koláč cs
dc.subject aerobní cs
dc.subject kolagen cs
dc.subject chromočiněné postružiny cs
dc.subject chrome cake en
dc.subject aerobic en
dc.subject collagen en
dc.subject chrome-tanned shavings en
dc.description.abstract Aerobní rozklad bílkovinného podílu filtračního koláče po hydrolýze chromočiněného odpadu byl sledován pomocí biochemické spotřeby kyslíku (dle normy ASTM 5209-92). Bylo zjištěno, že kolagenní podíl je za daných podmínek odstraněn ve vodném prostředí z 83% a z půdy 58% . cs
dc.description.abstract Removal of the collagen portion through aerobic biological degradation was examined by means of biochemical oxygen consumption (standard ČSN EN ISO 9408) and carbon dioxide production expressed as a percentage of theoretical production (standard ASTM 5209-92). It was found that collagen portion is removed from aqueous environment by 83% and from soil by 58% (in approximately 80 hours) en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000723
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/07:63505225
utb.identifier.obdid 15553480
utb.identifier.scopus 2-s2.0-34248598792
utb.identifier.wok 000245155600001
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Dvořáčková, Marie
utb.contributor.internalauthor Julinová, Markéta
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record