Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Testování aerobního rozkladu bílkovinného podílu z filtračního koláče po hydrolýze chromočiněného odpadu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DVOŘÁČKOVÁ, Marie, Markéta JULINOVÁ, Hana MIKULČÁKOVÁ a Jan KUPEC. Testování aerobního rozkladu bílkovinného podílu z filtračního koláče po hydrolýze chromočiněného odpadu. Journal of American Leather Chemists Association [online]. 2007, vol. 102, iss. 3, s. 77-84. [cit. 2023-01-29]. ISSN 0002-9726. Dostupné z: http://www.leatherchemists.org/alca_search.asp.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články