TBU Publications
Repository of TBU Publications

Testování aerobního rozkladu bílkovinného podílu z filtračního koláče po hydrolýze chromočiněného odpadu

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
DVOŘÁČKOVÁ, Marie, Markéta JULINOVÁ, Hana MIKULČÁKOVÁ a Jan KUPEC. Testování aerobního rozkladu bílkovinného podílu z filtračního koláče po hydrolýze chromočiněného odpadu. Journal of American Leather Chemists Association [online]. 2007, vol. 102, iss. 3, s. 77-84. [cit. 2024-03-01]. ISSN 0002-9726. Dostupné z: http://www.leatherchemists.org/alca_search.asp.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles