Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Biologická rozložitelnost polyvinylalkoholu půdními mikroorganismy

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DŘÍMAL, Pavel, Jaromír HOFFMANN a Jan RŮŽIČKA. Biologická rozložitelnost polyvinylalkoholu půdními mikroorganismy. Plasty a kaučuk. 2007, vol. 44, iss. 3-4, s. 79-84. ISSN 0322-7340.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články