Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Reziduální napětí během vstřikovacího procesu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
HALAŠKA, Petr a Miroslav MAŇAS. Reziduální napětí během vstřikovacího procesu. Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings, 16th International DAAAM Symposium Scientific Conference [online]. 2005, vol. 16, iss. aaa, s. 151-152. [cit. 2024-05-29]. ISSN 1726-9679. Dostupné z: http://www.freepatentsonline.com/article/Annals-DAAAM-Proceedings/176688322.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International