TBU Publications
Repository of TBU Publications

Reziduální napětí během vstřikovacího procesu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Reziduální napětí během vstřikovacího procesu cs
dc.title Residual stress within injection process en
dc.contributor.author Halaška, Petr
dc.contributor.author Maňas, Miroslav
dc.relation.ispartof Annals of DAAAM for 2005 & Proceedings, 16th International DAAAM Symposium Scientific Conference
dc.identifier.issn 1726-9679 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 16
utb.relation.issue aaa
dc.citation.spage 151
dc.citation.epage 152
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher D A A A M International Vienna en
dc.relation.uri http://www.freepatentsonline.com/article/Annals-DAAAM-Proceedings/176688322.html
dc.subject teplotní analýza cs
dc.subject mechanická analýza cs
dc.subject kompozit cs
dc.subject vstřikování cs
dc.subject Thermal analysis en
dc.subject mechanical analysis en
dc.subject composit en
dc.subject injection en
dc.description.abstract Reziduální napětí během vstřikovacího procesu Tento článek popisuje hledání příčin praskání rotoru pomocí teplotních a mechanických analýz a ukazuje řešení. Řešení spočívá ve změně kompozitu ocelové vložky a polypropylénové matrice za kompozit obsahující 50% skleněných vláken v polypropylénové matrici. Je zde také popsána to toková a deformační analýza vstřikovacího procesu nového komzitu. cs
dc.description.abstract The article describes searching of reasons of the rotor cracking via thermal and mechanical analyses and it shows the solution. The solution was done by replacement of composite steel insert in a polypropylene matrix with composite containing 50% glass fibers in polypropylene matrix. There is also described the flow and warpage analysis of the injection process of the new composite. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000458
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503842
utb.identifier.obdid 14053250
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84896282329
utb.identifier.wok 000245334900076
utb.source j-riv
dc.rights Attribution-NonCommercial 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Halaška, Petr
utb.contributor.internalauthor Maňas, Miroslav
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution-NonCommercial 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial 4.0 International