TBU Publications
Repository of TBU Publications

Anaerobní biologický rozklad polyvinylalkoholových fólií

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
PŠEJA, Jiří, Hana CHARVÁTOVÁ, Petr HRUZÍK a Jan KUPEC. Anaerobní biologický rozklad polyvinylalkoholových fólií. Plasty a kaučuk. 2005, vol. 42, iss. 3-4, s. 6-8. ISSN 0322-7340.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles