TBU Publications
Repository of TBU Publications

Anaerobní biologický rozklad polyvinylalkoholových fólií

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Anaerobní biologický rozklad polyvinylalkoholových fólií cs
dc.title The anaerobic biological degradation of polyvinyl-alcohole films modificated by biopolymers en
dc.contributor.author Pšeja, Jiří
dc.contributor.author Charvátová, Hana
dc.contributor.author Hruzík, Petr
dc.contributor.author Kupec, Jan
dc.relation.ispartof Plasty a kaučuk
dc.identifier.issn 0322-7340 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2005
utb.relation.volume 42
utb.relation.issue 3-4
dc.citation.spage 6
dc.citation.epage 8
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulta technologická cs
dc.subject biorozklad cs
dc.subject anaerobní cs
dc.subject polyvinylalkohol cs
dc.subject směsi cs
dc.subject biopolymery cs
dc.subject biiodegradation en
dc.subject anaerobic en
dc.subject polyvinyl-alcohole en
dc.subject blends en
dc.subject biopolymers en
dc.description.abstract V práci jsou uvedeny výsledky studia zabývající se biologickým rozkladem (za anaerobních podmínek) Bendů polyvinylalkoholu (PVA) připravených mísením s bílkovinným hydrolyzátem či nativním nebo plastifikovaným škrobem. Vyfukováním připravené fólie byly podrobeny anaerobním testům ve vodném prostředí za inokulace vyhnilým městským aktivovaným kalem. Podle očekávání větší sklon k tomuto typu biologického rozkladu vykazovaly folie obsahující bílkovinný hydrolyzát a nativní škrob cs
dc.description.abstract In this study are described the results of determination anaerobi biodegradation of the PVA blends prepared by miziny with protein hydrolysate and native or plastified starch. The films prepared by blowing was tested under anaerobi conditions in watter phase with digested municipal activated sludge inoculation. According of expectation the films contanined the protein hydrolysate and native starch had the Berger inclination to this biodegradation process. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000411
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/05:63503648
utb.identifier.obdid 13554709
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Pšeja, Jiří
utb.contributor.internalauthor Charvátová, Hana
utb.contributor.internalauthor Hruzík, Petr
utb.contributor.internalauthor Kupec, Jan
Find Full text

Files in this item

Show simple item record