Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DYTRT, Zdenek, Michaela STŘÍTESKÁ a Lucie TOMANCOVÁ. Inovace managementu. Acta Universitatis Bohemiae Meridionales [online]. 2010, vol. 12, iss. 2, s. 79-84. [cit. 2024-05-25]. ISSN 1212-3285. Dostupné z: http://ojs.ef.jcu.cz/acta/article/view/298.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články