Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Možnosti aerobního mikrobiálního odbourávání trichlorethenu

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
RŮŽIČKA, Jan a Magda SERGEJEVOVÁ. Možnosti aerobního mikrobiálního odbourávání trichlorethenu. Chemické listy [online]. 2003, vol. 97, iss. 10, s. 986-990. [cit. 2023-06-03]. ISSN 1213-7103. Dostupné z: http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_10-volume_97-year_2003.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články