TBU Publications
Repository of TBU Publications

Možnosti aerobního mikrobiálního odbourávání trichlorethenu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Možnosti aerobního mikrobiálního odbourávání trichlorethenu cs
dc.title Potentials of aerobic microbial degradation of trichloroethene en
dc.contributor.author Růžička, Jan
dc.contributor.author Sergejevová, Magda
dc.relation.ispartof Chemické listy
dc.identifier.issn 1213-7103 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2003
utb.relation.volume 97
utb.relation.issue 10
dc.citation.spage 986
dc.citation.epage 990
dc.type article
dc.language.iso cs
dc.publisher Česká společnost chemická (ČSCH) cs
dc.relation.uri http://www.chemicke-listy.cz/common/content-issue_10-volume_97-year_2003.html
dc.subject trichlorethen cs
dc.subject biotransformace cs
dc.subject bakterie cs
dc.subject methan cs
dc.subject fenol cs
dc.subject fenol-2-monooxygenasa cs
dc.subject degradace cs
dc.subject konečné produkty cs
dc.subject podzemní vody cs
dc.subject trichloroethene en
dc.subject biotransformation en
dc.subject bacteria en
dc.subject methane en
dc.subject phenol en
dc.subject phenol-2-monooxygenesa en
dc.subject degradation en
dc.subject end products en
dc.subject ground waters en
dc.description.abstract The article reviews contemporary basic knowledge of microbial degradation of trichloroethene. It gives a number of literature data on key enzymes, appropriate microorganisms, degradation products and also suggests unclarified problems of the process. Perspectives of microbiological decontamination of underground waters by possibly complete mineralization of the pollutant are discussed. The key role is attributed to the choice of an appropriate microorganism. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1000253
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/03:63501422
utb.identifier.obdid 11552848
utb.identifier.scopus 2-s2.0-0242720429
utb.identifier.wok 000186363000003
utb.source j-riv
utb.contributor.internalauthor Růžička, Jan
utb.fulltext.affiliation MAGDA SERGEJEVOVÁ a a JAN RŮŽIČKA b a Ústav fyzikální biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zámek, 373 33 NovÈ Hrady, b Ústav technologie Životního prostředí a chemie, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. TGM 275, 762 72 Zlín e-mail: sergejevova@alga.cz, ruzickaj@ft.utb.cz
utb.fulltext.dates 7.11.02
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
utb.fulltext.faculty Faculty of Technology
utb.fulltext.ou Ústav technologie životního prostředí a chemie
Find Full text

Files in this item

Show simple item record