Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ĎURIŠOVÁ, Libuše. Kooperativní výuka. Paidagogos [online]. 2010, vol. 11, iss. 1, s. 1. [cit. 2024-03-03]. ISSN 1213-3809. Dostupné z: http://www.paidagogos.net/issues/2010/1/3/article.php.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články