Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
DAMBORSKÝ, Milan a René WOKOUN. Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR. E+M Ekonomie a Management [online]. 2010, vol. 13, iss. 2, s. 32-42. [cit. 2022-12-01]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/archiv/vyhledavani/detail/708-lokalizacni-faktory-maleho-a-stredniho-podnikani-v-podminkach-ekonomiky-cr/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International