Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antibacterial performance of alginic acid coating on polyethylene film

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KARBASSI, Elika, Ahmad ASADINEZHAD, Marián LEHOCKÝ, Petr HUMPOLÍČEK, Alenka VESEL, Igor NOVÁK a Petr SÁHA. Antibacterial performance of alginic acid coating on polyethylene film. International Journal of Molecular Sciences [online]. 2014, vol. 15, iss. 8, s. 14684-14696. [cit. 2019-08-17]. ISSN 1422-0067. Dostupné z: http://www.mdpi.com/1422-0067/15/8/14684.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International