Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The raw milk quality from organic and conventional agriculture

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ČUBOŇ, Juraj, Vladimír FOLTYS, Peter HAŠČÍK, Miroslava KAČÁNIOVÁ, Iveta UBREŽIOVÁ, Stanislav KRÁČMAR a Klára VAVRIŠÍNOVÁ. The raw milk quality from organic and conventional agriculture. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2008, vol. 56, iss. 5, s. 25-30. [cit. 2019-08-19]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: http://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2008056050025.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International