Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of hydrophilicity of polyaniline particles on their electrorheology: Steady flow and dynamic behaviour

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
STĚNIČKA, Martin, Vladimír PAVLÍNEK, Petr SÁHA, Natalia V. BLINOVA, Jaroslav STEJSKAL a Otakar QUADRAT. Effect of hydrophilicity of polyaniline particles on their electrorheology: Steady flow and dynamic behaviour. Journal of Colloid and Interface Science [online]. 2010, vol. 346, iss. 1, s. 236-240. [cit. 2021-04-14]. ISSN 0021-9797. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021979710002493.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported